Xả tức

Bực mình quá lên đây post cho đỡ bực. Người đâu mà có cái kiểu nhờ người ta chuyển đồ, thấy phải đi xa quá thì có thể trơ trẽn nói một câu: “Từ nhà anh đến chỗ em xa quá, hay là em đến lấy giúp anh được không?”

Thế rốt cục ông nhờ tôi chuyển đồ hay tôi phải nhờ ông? Không ngờ được ăn học tử tế, con cán bộ đàng hoàng mà ứng xử thì như cái cc. Đếch thể nào mà hiểu được luôn.

@#$%^&*)&$%^&*(*%

Advertisements
Xả tức

2 thoughts on “Xả tức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s