Xả tức

Bực mình quá lên đây post cho đỡ bực. Người đâu mà có cái kiểu nhờ người ta chuyển đồ, thấy phải đi xa quá thì có thể trơ trẽn nói một câu: “Từ nhà anh đến chỗ em xa quá, hay là em đến lấy giúp anh được không?”

Thế rốt cục ông nhờ tôi chuyển đồ hay tôi phải nhờ ông? Không ngờ được ăn học tử tế, con cán bộ đàng hoàng mà ứng xử thì như cái cc. Đếch thể nào mà hiểu được luôn.

@#$%^&*)&$%^&*(*%

Xả tức