Một số thứ

1. Tiêu chí tôi vẫn thường coi là đúng và vẫn thường cố phấn đấu theo, đó là: con người là sinh vật bậc cao, lúc nào cũng nên cố hoàn thiện mình để xứng đáng là một con người.

2. Tôi là người, tôi có thể khẳng định, tôi là người, không phải là thánh, hay là máy móc gì cả

3. Chính vì điều số 2 nên tôi không phải lúc nào tôi cũng có thể thực hiện được điều số 1

 

Advertisements
Một số thứ