Nếu ngày ấy tới?

Làm sao ta có thể vững tâm?
Làm sao ta có thể không nhớ lại khi từng góc nhỏ đều tràn đầy kỉ niệm?
Làm sao ta có thể quên đi???

Mình không còn tin tưởng vào chính bản thân mình nữa rồi!

Advertisements
Nếu ngày ấy tới?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s