Nếu ngày ấy tới?

Làm sao ta có thể vững tâm?
Làm sao ta có thể không nhớ lại khi từng góc nhỏ đều tràn đầy kỉ niệm?
Làm sao ta có thể quên đi???

Mình không còn tin tưởng vào chính bản thân mình nữa rồi!

Advertisements
Nếu ngày ấy tới?