Vầng, hè về rồi. Đầu hè có khác, chưa quen, khá là nóng, nhưng mà nhìn chung là mình vẫn sướng, vì hè là mùa của ta mà. :)) Được cái nóng cũng hay, bụng giảm đi trông thấy, không phải lo nữa rồi. :> Còn hơn 2 tuần nữa là học xong, chuẩn bị thi cuối kỳ rồi. Lại chuẩn bị rục rịch ôn thi thôi, không biết kỳ này thế nào đây….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s