Bao giờ cho lớn?

Chủ đề muôn thuở, luôn chạy lon ton như đứa trẻ trong đầu mình, chỉ là lúc nào mình nhìn ngắm nó, lúc nào mình kệ nó mà đi làm những việc khác cấp bách hơn mà thôi. Hừm. Cứ lần nào lướt net lâu lâu là mình lại đọc blog, đọc diễn đàn các kiểu. Cứ mỗi lần đọc xong lại thấy tự kỷ, vì thấy rằng mình … nhỏ bé vãi. Nhìn xa nhỏ bé đã đành, nhìn gần cũng chả khá khẩm hơn là bao.

Tự  hỏi bao giờ mình lớn, chín chắn được như mấy ông đầu to như là Thái mèo hay Tú ú, ko thì gần hơn thì là Huy chuối và Lợi mốc, có khi còn cả là cu Dư sida nữa. Haizzz.

Advertisements
Bao giờ cho lớn?

2 thoughts on “Bao giờ cho lớn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s